ACTIVITATS I RESULTATS DELS DEPARTAMENTS DEL CONSORCI PRBB

Estabulari

Comitès del PRBB

Activitats interdepartamentals

Serveis Informàtics

Serveis Generals i Logística

Economia i Finances

Comunicació

Relacions Públiques

Formació professional continuada (PRBB Intervals)

Recursos Humans i PRL

Serveis Jurídics