El president de l’Equador, al PRBB

El 23 d’abril passat el president de l’Equador va visitar el PRBB acompanyat d’una important delegació del seu govern. Rafael Correa va ser rebut per una delegació formada per Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, i Josep Martorell, director general

/

El president de l’Equador, al PRBB

El 23 d’abril passat el president de l’Equador va visitar el PRBB acompanyat d’una important delegació del seu govern. Rafael Correa va ser rebut per una delegació formada per Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, i Josep Martorell, director general

/

Un altre any excepcional d’activitat científica

Any rere any, els investigadors del parc estan incrementant els seus indicadors d’activitat científica fins a cotes cada cop més altes. De nou el 2014 es van superar els rècords d’anys anteriors en publicacions científiques i en percentatge de conferenciants

/

Un altre any excepcional d’activitat científica

Any rere any, els investigadors del parc estan incrementant els seus indicadors d’activitat científica fins a cotes cada cop més altes. De nou el 2014 es van superar els rècords d’anys anteriors en publicacions científiques i en percentatge de conferenciants

/

Compromís amb les bones pràctiques

El 15 d’octubre els directors del Consorci PRBB i dels set centres del Parc van signar la seva adhesió a la nova edició del Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB. Aquest codi estableix les normes i els estàndards de

/

Compromís amb les bones pràctiques

El 15 d’octubre els directors del Consorci PRBB i dels set centres del Parc van signar la seva adhesió a la nova edició del Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB. Aquest codi estableix les normes i els estàndards de

/

La visió, la missió i els valors del Consorci PRBB

El 2014 els directors dels departaments i la direcció han mantingut diverses reunions per determinar la visió, la missió i els valors del Consorci. Els valors van ser seleccionats en una sessió aplicant una tècnica de Simon Dolan. A continuació

/

La visió, la missió i els valors del Consorci PRBB

El 2014 els directors dels departaments i la direcció han mantingut diverses reunions per determinar la visió, la missió i els valors del Consorci. Els valors van ser seleccionats en una sessió aplicant una tècnica de Simon Dolan. A continuació

/

Publicacions científiques dels investigadors del parc

2014 Canvi anual 2013 Total: 1.218 +13% 1.075 Revistes d’alt impacte: Nature 14 8 Science 8 1 The Lancet 3 1 The New Engl J Medicine 2 2 Cell 4 4 Altres revistes del grup Nature 19 29  

/

Publicacions científiques dels investigadors del parc

2014 Canvi anual 2013 Total: 1.218 +13% 1.075 Revistes d’alt impacte: Nature 14 8 Science 8 1 The Lancet 3 1 The New Engl J Medicine 2 2 Cell 4 4 Altres revistes del grup Nature 19 29  

/

Conferències científiques

2014 Canvi anual 2013 Total: 334 -6% 357 Conferències internes: 123 145 Conferències externes: 211 212 “PRBB CRG Conferences” 54 +15% 47      

/

Conferències científiques

2014 Canvi anual 2013 Total: 334 -6% 357 Conferències internes: 123 145 Conferències externes: 211 212 “PRBB CRG Conferences” 54 +15% 47      

/

La demografia dels residents

2014 % del total 2013 Residents: 1.393 1.379 Investigadors sènior 224 16% 252 Investigadors postdoc 231 17% 242 Estudiants de doctorat 307 22% 256 Tècnics de recerca 400 17% 373 Personal d’administració i suport 231 16% 256 Personal científic estranger

/

La demografia dels residents

2014 % del total 2013 Residents: 1.393 1.379 Investigadors sènior 224 16% 252 Investigadors postdoc 231 17% 242 Estudiants de doctorat 307 22% 256 Tècnics de recerca 400 17% 373 Personal d’administració i suport 231 16% 256 Personal científic estranger

/

Divulgació, visites i relacions exteriors

2014 Canvi anual 2013 Jornada de portes obertes:   Visitants >3.500   >3.500 Valoració “Molt bona” 80%   80% Voluntaris 245 +8% 226 Divulgació: Activitats per a estudiants 33   29 Assistents 1.581 +52% 1.043 Assistents 48h BCN Open House

/

Divulgació, visites i relacions exteriors

2014 Canvi anual 2013 Jornada de portes obertes:   Visitants >3.500   >3.500 Valoració “Molt bona” 80%   80% Voluntaris 245 +8% 226 Divulgació: Activitats per a estudiants 33   29 Assistents 1.581 +52% 1.043 Assistents 48h BCN Open House

/

Presència a Internet i a les xarxes socials

2014 Canvi anual 2013 Xarxes socials:   Twitter @the_prbb 4.000 +73% 2.727 Fans de Facebook 1.782 +67% 1.331 Linkedin 2.065 +58% 1.308 Visites al Blog Redcedar, 5.425 -27% 7.500 Web extern: Visites 77.938 +38% 56.612 Usuaris 43.377 +52% 28.533 Portal

/

Presència a Internet i a les xarxes socials

2014 Canvi anual 2013 Xarxes socials:   Twitter @the_prbb 4.000 +73% 2.727 Fans de Facebook 1.782 +67% 1.331 Linkedin 2.065 +58% 1.308 Visites al Blog Redcedar, 5.425 -27% 7.500 Web extern: Visites 77.938 +38% 56.612 Usuaris 43.377 +52% 28.533 Portal

/

Dades de consum i manteniment

Concepte 2014 Canvi anual 2013 Electricitat 13.741.731 kWh +1,06% 13.587.299 kWh Gas natural 6.393.609 kWh -6,39% 6.829.720 kWh Aigua* 32.498 m3 -7,56% 34.813 m3 Nitrogen líquid 231.510 litres +2,76% 215.391 litres Nitrogen gas 57.581 litres +5,84% 54.401 litres Diòxid de

/

Dades de consum i manteniment

Concepte 2014 Canvi anual 2013 Electricitat 13.741.731 kWh +1,06% 13.587.299 kWh Gas natural 6.393.609 kWh -6,39% 6.829.720 kWh Aigua* 32.498 m3 -7,56% 34.813 m3 Nitrogen líquid 231.510 litres +2,76% 215.391 litres Nitrogen gas 57.581 litres +5,84% 54.401 litres Diòxid de

/

Ocupació de l’auditori i sales

2014 Canvi anual 2013 Auditori   Esdeveniments 98 -16% 117 Participants 10.000 11.000 Externs 11% 15% Interns: 89% 85% Sales Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal Hores d’ocupació 4.204 +32% 3.176 Externs 7% 4% Interns: 93% 96%  

/

Ocupació de l’auditori i sales

2014 Canvi anual 2013 Auditori   Esdeveniments 98 -16% 117 Participants 10.000 11.000 Externs 11% 15% Interns: 89% 85% Sales Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal Hores d’ocupació 4.204 +32% 3.176 Externs 7% 4% Interns: 93% 96%  

/

PRBB Intervals: Desenvolupament professional

2014 % del total 2013 Cursos: 29 29 Assistents: 359 390 Estudiants de doctorat 179 51% 209 Investigadors postdoc 102 29% 112 Investigadors sènior 34 10% 25 Valoració excel·lent Curs en general 86% 86% Qualitat dels formadors 93% 91% Organització

/

PRBB Intervals: Desenvolupament professional

2014 % del total 2013 Cursos: 29 29 Assistents: 359 390 Estudiants de doctorat 179 51% 209 Investigadors postdoc 102 29% 112 Investigadors sènior 34 10% 25 Valoració excel·lent Curs en general 86% 86% Qualitat dels formadors 93% 91% Organització

/

Estabulari

Els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB han iniciat un procés per a la creació de l’Aliança d’Estabularis PRBB PCB. Aquesta nova aliança permet ampliar l’oferta tecnològica i contribuirà a la millora, a la competitivitat i a la sostenibilitat

/

Estabulari

Els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB han iniciat un procés per a la creació de l’Aliança d’Estabularis PRBB PCB. Aquesta nova aliança permet ampliar l’oferta tecnològica i contribuirà a la millora, a la competitivitat i a la sostenibilitat

/

Comitès del PRBB

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre el PRBB va acollir el segon Congrés Nacional de Bioseguretat i Biocontenció organitzat per l’Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). En el comitè organitzador del congrés hi van participar Juan Martin Caballero, director de

/

Comitès del PRBB

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre el PRBB va acollir el segon Congrés Nacional de Bioseguretat i Biocontenció organitzat per l’Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). En el comitè organitzador del congrés hi van participar Juan Martin Caballero, director de

/

Activitats interdepartamentals

Seguin les recomanacions del grup de treball per a la millora de l’auditori i les sales, durant 2014 s’han realitzat diverses millores: S’han ampliat els lavabos de l’auditori i s’han reubicat les portes d’entrada per poder instal·lar una cortina que

/

Activitats interdepartamentals

Seguin les recomanacions del grup de treball per a la millora de l’auditori i les sales, durant 2014 s’han realitzat diverses millores: S’han ampliat els lavabos de l’auditori i s’han reubicat les portes d’entrada per poder instal·lar una cortina que

/

Serveis Informàtics

El Servei d’Informàtica va posar en marxa una nova aplicació per gestionar els consums energètics de l’edifici. Aquest nou programa integra i facilita l’entrada de dades dels més de 300 comptadors de corrent, gas, aigua i climatització de tot l’edifici.

/

Serveis Informàtics

El Servei d’Informàtica va posar en marxa una nova aplicació per gestionar els consums energètics de l’edifici. Aquest nou programa integra i facilita l’entrada de dades dels més de 300 comptadors de corrent, gas, aigua i climatització de tot l’edifici.

/

Serveis Generals i Logística

El 2014 el departament de Serveis Generals va realitzar les següents actuacions: Reformes a la zona de lavabos de l’auditori per augmentar l’espai del serveis d’homes i modificar les portes d’accés a la sala per eliminar el contrallum que perjudicava

/

Serveis Generals i Logística

El 2014 el departament de Serveis Generals va realitzar les següents actuacions: Reformes a la zona de lavabos de l’auditori per augmentar l’espai del serveis d’homes i modificar les portes d’accés a la sala per eliminar el contrallum que perjudicava

/

Economia i Finances

El Consorci PRBB ha gestionat i executat, durant l’exercici 2014, un pressupost total de més de 15 milions d’euros, similar al de 2013. El pressupost del Consorci és equilibrat, procedeix d’ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i es

/

Economia i Finances

El Consorci PRBB ha gestionat i executat, durant l’exercici 2014, un pressupost total de més de 15 milions d’euros, similar al de 2013. El pressupost del Consorci és equilibrat, procedeix d’ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i es

/

Comunicació

El 2014 el periòdic mensual del Parc, El·lipse, ha superat les 80 edicions. El·lipse va dirigit als residents del PRBB i al públic en general. A més de les notícies científiques, també hi ha notícies més generals, entrevistes i reportatges.

/

Comunicació

El 2014 el periòdic mensual del Parc, El·lipse, ha superat les 80 edicions. El·lipse va dirigit als residents del PRBB i al públic en general. A més de les notícies científiques, també hi ha notícies més generals, entrevistes i reportatges.

/

Relacions Públiques

La Jornada de Portes Obertes, que va tenir lloc el 4 d’octubre de 2014, va ser un gran èxit gràcies a la participació dels 245 voluntaris entre investigadors i personal tècnic i de suport de tots els centres del PRBB.

/

Relacions Públiques

La Jornada de Portes Obertes, que va tenir lloc el 4 d’octubre de 2014, va ser un gran èxit gràcies a la participació dels 245 voluntaris entre investigadors i personal tècnic i de suport de tots els centres del PRBB.

/

Formació professional continuada (PRBB Intervals)

Durant el 2014 el programa Intervals ha continuat oferint alguns dels cursos habituals, entre ells, el curs de lideratge “Leading for success in science“, que ja va per la seva catorzena edició, i ampliant el nombre d’edicions en els cursos

/

Formació professional continuada (PRBB Intervals)

Durant el 2014 el programa Intervals ha continuat oferint alguns dels cursos habituals, entre ells, el curs de lideratge “Leading for success in science“, que ja va per la seva catorzena edició, i ampliant el nombre d’edicions en els cursos

/

Recursos Humans i PRL

El Consorci PRBB es va adherir a Factor Humà, una fundació creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, i que té com a objectiu millorar la gestió de les persones, promovent un canvi en les organitzacions per tal d’aconseguir

/

Recursos Humans i PRL

El Consorci PRBB es va adherir a Factor Humà, una fundació creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, i que té com a objectiu millorar la gestió de les persones, promovent un canvi en les organitzacions per tal d’aconseguir

/

Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, ens trobem a la fase final del procés, ja que el jutge

/

Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, ens trobem a la fase final del procés, ja que el jutge

/