LES DADES MÉS IMPORTANTS DE L’ANY

Publicacions científiques dels investigadors del parc

Conferències científiques

La demografia dels residents

Divulgació, visites i relacions exteriors

Presència a Internet i a les xarxes socials

Dades de consum i manteniment

Ocupació de l’auditori i sales

PRBB Intervals: Desenvolupament professional