Category Archives: RESULTATS DELS DEPARTAMENTS

Estabulari

Els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB han iniciat un procés per a la creació de l’Aliança d’Estabularis PRBB PCB. Aquesta nova aliança permet ampliar l’oferta tecnològica i contribuirà a la millora, a la competitivitat i a la sostenibilitat

/

Estabulari

Els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB han iniciat un procés per a la creació de l’Aliança d’Estabularis PRBB PCB. Aquesta nova aliança permet ampliar l’oferta tecnològica i contribuirà a la millora, a la competitivitat i a la sostenibilitat

/

Comitès del PRBB

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre el PRBB va acollir el segon Congrés Nacional de Bioseguretat i Biocontenció organitzat per l’Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). En el comitè organitzador del congrés hi van participar Juan Martin Caballero, director de

/

Comitès del PRBB

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre el PRBB va acollir el segon Congrés Nacional de Bioseguretat i Biocontenció organitzat per l’Associació Espanyola de Bioseguretat (AEBioS). En el comitè organitzador del congrés hi van participar Juan Martin Caballero, director de

/

Activitats interdepartamentals

Seguin les recomanacions del grup de treball per a la millora de l’auditori i les sales, durant 2014 s’han realitzat diverses millores: S’han ampliat els lavabos de l’auditori i s’han reubicat les portes d’entrada per poder instal·lar una cortina que

/

Activitats interdepartamentals

Seguin les recomanacions del grup de treball per a la millora de l’auditori i les sales, durant 2014 s’han realitzat diverses millores: S’han ampliat els lavabos de l’auditori i s’han reubicat les portes d’entrada per poder instal·lar una cortina que

/

Serveis Informàtics

El Servei d’Informàtica va posar en marxa una nova aplicació per gestionar els consums energètics de l’edifici. Aquest nou programa integra i facilita l’entrada de dades dels més de 300 comptadors de corrent, gas, aigua i climatització de tot l’edifici.

/

Serveis Informàtics

El Servei d’Informàtica va posar en marxa una nova aplicació per gestionar els consums energètics de l’edifici. Aquest nou programa integra i facilita l’entrada de dades dels més de 300 comptadors de corrent, gas, aigua i climatització de tot l’edifici.

/

Serveis Generals i Logística

El 2014 el departament de Serveis Generals va realitzar les següents actuacions: Reformes a la zona de lavabos de l’auditori per augmentar l’espai del serveis d’homes i modificar les portes d’accés a la sala per eliminar el contrallum que perjudicava

/

Serveis Generals i Logística

El 2014 el departament de Serveis Generals va realitzar les següents actuacions: Reformes a la zona de lavabos de l’auditori per augmentar l’espai del serveis d’homes i modificar les portes d’accés a la sala per eliminar el contrallum que perjudicava

/

Economia i Finances

El Consorci PRBB ha gestionat i executat, durant l’exercici 2014, un pressupost total de més de 15 milions d’euros, similar al de 2013. El pressupost del Consorci és equilibrat, procedeix d’ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i es

/

Economia i Finances

El Consorci PRBB ha gestionat i executat, durant l’exercici 2014, un pressupost total de més de 15 milions d’euros, similar al de 2013. El pressupost del Consorci és equilibrat, procedeix d’ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i es

/

Comunicació

El 2014 el periòdic mensual del Parc, El·lipse, ha superat les 80 edicions. El·lipse va dirigit als residents del PRBB i al públic en general. A més de les notícies científiques, també hi ha notícies més generals, entrevistes i reportatges.

/

Comunicació

El 2014 el periòdic mensual del Parc, El·lipse, ha superat les 80 edicions. El·lipse va dirigit als residents del PRBB i al públic en general. A més de les notícies científiques, també hi ha notícies més generals, entrevistes i reportatges.

/

Relacions Públiques

La Jornada de Portes Obertes, que va tenir lloc el 4 d’octubre de 2014, va ser un gran èxit gràcies a la participació dels 245 voluntaris entre investigadors i personal tècnic i de suport de tots els centres del PRBB.

/

Relacions Públiques

La Jornada de Portes Obertes, que va tenir lloc el 4 d’octubre de 2014, va ser un gran èxit gràcies a la participació dels 245 voluntaris entre investigadors i personal tècnic i de suport de tots els centres del PRBB.

/

Formació professional continuada (PRBB Intervals)

Durant el 2014 el programa Intervals ha continuat oferint alguns dels cursos habituals, entre ells, el curs de lideratge “Leading for success in science“, que ja va per la seva catorzena edició, i ampliant el nombre d’edicions en els cursos

/

Formació professional continuada (PRBB Intervals)

Durant el 2014 el programa Intervals ha continuat oferint alguns dels cursos habituals, entre ells, el curs de lideratge “Leading for success in science“, que ja va per la seva catorzena edició, i ampliant el nombre d’edicions en els cursos

/

Recursos Humans i PRL

El Consorci PRBB es va adherir a Factor Humà, una fundació creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, i que té com a objectiu millorar la gestió de les persones, promovent un canvi en les organitzacions per tal d’aconseguir

/

Recursos Humans i PRL

El Consorci PRBB es va adherir a Factor Humà, una fundació creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, i que té com a objectiu millorar la gestió de les persones, promovent un canvi en les organitzacions per tal d’aconseguir

/

Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, ens trobem a la fase final del procés, ja que el jutge

/

Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, ens trobem a la fase final del procés, ja que el jutge

/