Category Archives: LES DADES MÉS IMPORTANTS

Publicacions científiques dels investigadors del parc

2014 Canvi anual 2013 Total: 1.218 +13% 1.075 Revistes d’alt impacte: Nature 14 8 Science 8 1 The Lancet 3 1 The New Engl J Medicine 2 2 Cell 4 4 Altres revistes del grup Nature 19 29  

/

Publicacions científiques dels investigadors del parc

2014 Canvi anual 2013 Total: 1.218 +13% 1.075 Revistes d’alt impacte: Nature 14 8 Science 8 1 The Lancet 3 1 The New Engl J Medicine 2 2 Cell 4 4 Altres revistes del grup Nature 19 29  

/

Conferències científiques

2014 Canvi anual 2013 Total: 334 -6% 357 Conferències internes: 123 145 Conferències externes: 211 212 “PRBB CRG Conferences” 54 +15% 47      

/

Conferències científiques

2014 Canvi anual 2013 Total: 334 -6% 357 Conferències internes: 123 145 Conferències externes: 211 212 “PRBB CRG Conferences” 54 +15% 47      

/

La demografia dels residents

2014 % del total 2013 Residents: 1.393 1.379 Investigadors sènior 224 16% 252 Investigadors postdoc 231 17% 242 Estudiants de doctorat 307 22% 256 Tècnics de recerca 400 17% 373 Personal d’administració i suport 231 16% 256 Personal científic estranger

/

La demografia dels residents

2014 % del total 2013 Residents: 1.393 1.379 Investigadors sènior 224 16% 252 Investigadors postdoc 231 17% 242 Estudiants de doctorat 307 22% 256 Tècnics de recerca 400 17% 373 Personal d’administració i suport 231 16% 256 Personal científic estranger

/

Divulgació, visites i relacions exteriors

2014 Canvi anual 2013 Jornada de portes obertes:   Visitants >3.500   >3.500 Valoració “Molt bona” 80%   80% Voluntaris 245 +8% 226 Divulgació: Activitats per a estudiants 33   29 Assistents 1.581 +52% 1.043 Assistents 48h BCN Open House

/

Divulgació, visites i relacions exteriors

2014 Canvi anual 2013 Jornada de portes obertes:   Visitants >3.500   >3.500 Valoració “Molt bona” 80%   80% Voluntaris 245 +8% 226 Divulgació: Activitats per a estudiants 33   29 Assistents 1.581 +52% 1.043 Assistents 48h BCN Open House

/

Presència a Internet i a les xarxes socials

2014 Canvi anual 2013 Xarxes socials:   Twitter @the_prbb 4.000 +73% 2.727 Fans de Facebook 1.782 +67% 1.331 Linkedin 2.065 +58% 1.308 Visites al Blog Redcedar, 5.425 -27% 7.500 Web extern: Visites 77.938 +38% 56.612 Usuaris 43.377 +52% 28.533 Portal

/

Presència a Internet i a les xarxes socials

2014 Canvi anual 2013 Xarxes socials:   Twitter @the_prbb 4.000 +73% 2.727 Fans de Facebook 1.782 +67% 1.331 Linkedin 2.065 +58% 1.308 Visites al Blog Redcedar, 5.425 -27% 7.500 Web extern: Visites 77.938 +38% 56.612 Usuaris 43.377 +52% 28.533 Portal

/

Dades de consum i manteniment

Concepte 2014 Canvi anual 2013 Electricitat 13.741.731 kWh +1,06% 13.587.299 kWh Gas natural 6.393.609 kWh -6,39% 6.829.720 kWh Aigua* 32.498 m3 -7,56% 34.813 m3 Nitrogen líquid 231.510 litres +2,76% 215.391 litres Nitrogen gas 57.581 litres +5,84% 54.401 litres Diòxid de

/

Dades de consum i manteniment

Concepte 2014 Canvi anual 2013 Electricitat 13.741.731 kWh +1,06% 13.587.299 kWh Gas natural 6.393.609 kWh -6,39% 6.829.720 kWh Aigua* 32.498 m3 -7,56% 34.813 m3 Nitrogen líquid 231.510 litres +2,76% 215.391 litres Nitrogen gas 57.581 litres +5,84% 54.401 litres Diòxid de

/

Ocupació de l’auditori i sales

2014 Canvi anual 2013 Auditori   Esdeveniments 98 -16% 117 Participants 10.000 11.000 Externs 11% 15% Interns: 89% 85% Sales Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal Hores d’ocupació 4.204 +32% 3.176 Externs 7% 4% Interns: 93% 96%  

/

Ocupació de l’auditori i sales

2014 Canvi anual 2013 Auditori   Esdeveniments 98 -16% 117 Participants 10.000 11.000 Externs 11% 15% Interns: 89% 85% Sales Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal Hores d’ocupació 4.204 +32% 3.176 Externs 7% 4% Interns: 93% 96%  

/

PRBB Intervals: Desenvolupament professional

2014 % del total 2013 Cursos: 29 29 Assistents: 359 390 Estudiants de doctorat 179 51% 209 Investigadors postdoc 102 29% 112 Investigadors sènior 34 10% 25 Valoració excel·lent Curs en general 86% 86% Qualitat dels formadors 93% 91% Organització

/

PRBB Intervals: Desenvolupament professional

2014 % del total 2013 Cursos: 29 29 Assistents: 359 390 Estudiants de doctorat 179 51% 209 Investigadors postdoc 102 29% 112 Investigadors sènior 34 10% 25 Valoració excel·lent Curs en general 86% 86% Qualitat dels formadors 93% 91% Organització

/