Estabulari

Els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB han iniciat un procés per a la creació de l’Aliança d’Estabularis PRBB PCB. Aquesta nova aliança permet ampliar l’oferta tecnològica i contribuirà a la millora, a la competitivitat i a la sostenibilitat dels serveis de suport a la recerca biomèdica a la regió. En aquest sentit els dos parcs van signar un conveni de col·laboració per a l’Aliança el 22 de desembre de 2014. A més van sol·licitar fons per gestionar aquesta nova unitat a la convocatòria SUMA.

Amb un alt grau de satisfacció per part dels investigadors, l’estabulari del PRBB va desenvolupar cursos online amb pràctiques a l’estabulari, acreditats per la Generalitat per a la categoria B, en col·laboració amb l’empresa Charles River. Vint alumnes han realitzat el curs el 2014 i han obtingut l’acreditació de la Generalitat de Catalunya com a personal experimentador per treballar amb animals de laboratori, després del curs ofert només als residents del parc. Els alumnes venien del CRG, el CMRB, la UPF i l’IMIM. El fàcil i ràpid accés a aquesta formació, amb pràctiques organitzades a l’estabulari del PRBB, optimitza el temps i recursos dedicats a l’obtenció de l’acreditació per part dels investigadors. A més, és el primer curs que els investigadors estrangers poden cursar en anglès. Es preveu una oferta continuada per abastir les necessitats dels centres.

A més l’estabulari col·labora en la formació dels futurs professionals a través de:

  • Conveni amb la UAB: Pràctiques del màster de Ciències i Benestar de l’Animal de Laboratori. 2 alumnes
  • Conveni amb la Facultat de Veterinària: Pràctiques de final de carrera. 1 alumne
  • Conveni amb la UPC: Pràctiques de grau. Secció animals aquàtics. 1 alumne
  • Jornades de formació continuada per a professionals de l’animal de laboratori: 3 seminaris
  • Tutories o col·laboracions en treballs de recerca de batxillerat: 4

 

About PRBB Communications

We lead biomedical translational research in Southern Europe
A %d bloguers els agrada això: